Jak długo będzie trwała psychoterapia?

Jak długo będzie trwała psychoterapia?

6 maja, 2022 0 przez Cyprian

Wśród wielu pytań, które możesz mieć na temat psychoterapii jest to, jak długo ona potrwa. Psychoterapeuta będzie w stanie podać Ci szacunkowy czas trwania terapii w oparciu o Twoją unikalną sytuację. To pomoże Ci zdecydować, czy psychoterapia jest dla Ciebie odpowiednia.

Czas trwania

Wybór odpowiedniego czasu trwania psychoterapii zależy od wielu czynników. Jest to decyzja, którą najlepiej podjąć z terapeutą pacjenta. W zależności od celów i doświadczenia terapeuty, może być możliwe ich osiągnięcie w krótszym czasie.

Terapia krótkoterminowa jest zwykle definiowana jako 15 lub mniej sesji. Ten rodzaj terapii jest idealny dla klientów z niedawnymi problemami, problemami z dostosowaniem lub problemami z podejmowaniem decyzji.

Terapia długoterminowa to zazwyczaj seria sesji w ciągu kilku lat. Sesje te mogą być częstsze, ale mogą nie być tak intensywne jak leczenie krótkoterminowe.

Istnieje kilka różnych rodzajów psychoterapii. Niektóre z nich, takie jak terapia psychodynamiczna, skupiają się na nieświadomych procesach myślowych, podczas gdy inne, takie jak terapia eklektyczna, czerpią z kilku różnych modeli psychoterapii – cytat ten jest udostępniony przez redaktora portalu magazyngol.pl.

W Stanach Zjednoczonych pojedynczym największym płatnikiem usług w zakresie zdrowia psychicznego jest Medicaid. Program ten opiera się na krajowych ramach jakościowych, które promują najbardziej skuteczne praktyki leczenia. W zależności od stanu, jakość opieki może być raportowana przy użyciu Medicaid Adult and Children’s Core Set lub innych programów motywacyjnych.

Inne krajowe inicjatywy raportowania jakości mogą obejmować środki związane z psychoterapią. Środki te mogą obejmować częstotliwość wizyt, czas trwania sesji i specyficzne treści psychoterapeutyczne.

Miary procesowe, takie jak korzystanie z elektronicznej dokumentacji zdrowotnej, mogą wymagać poważnej zmiany w dokumentacji. HHS Substance Abuse and Mental Health Services Administration zleciła National Committee for Quality Assurance i Mathematica Policy Research zbadanie różnych strategii pomiaru.

W jednym z badań stwierdzono, że czas trwania terapii nie jest szczególnie dobrze zdefiniowaną zmienną. Badacze mierzyli czas trwania sesji za pomocą danych z roszczeń, ale niewiele jest informacji o treści psychoterapeutycznej tych wizyt.

Istnieje kilka dobrych powodów, aby wybrać innego terapeutę, jeśli Twoje sesje nie przebiegają tak, jak tego oczekujesz. Być może osiągnąłeś plateau lub nie osiągasz swoich celów.

Jednym z najlepszych powodów do rozważenia psychoterapii jest fakt, że może ona pomóc Ci zmienić Twoje zachowanie. Może również pomóc Ci stać się świadomym swoich myśli i dlaczego robisz pewne rzeczy.

Rodzaje psychoterapii

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z problemami zdrowia psychicznego, depresją, czy kryzysem w związku, psychoterapia może pomóc. Celem psychoterapii jest zbadanie i zrozumienie sposobów, w jakie radzisz sobie z trudnymi lub kłopotliwymi sytuacjami. Może ona również pomóc Ci rozwinąć zdrowe umiejętności radzenia sobie.

Psychoterapia polega na serii rozmów pomiędzy wyszkolonym specjalistą a pacjentem. Celem jest zwiększenie świadomości negatywnych myśli i zachowań, które wpływają na Twoje życie. Rozmowy te mogą pomóc Ci poradzić sobie z sytuacją i ruszyć do przodu w kierunku rozwiązania.

Wiele osób zwraca się do psychoterapii po pomoc z depresją lub lękiem. Zaburzenia te wpływają na sposób myślenia i odczuwania, utrudniając czerpanie radości z codziennego życia. Ważne jest, aby znaleźć terapeutę, który posiada licencję i doświadczenie w leczeniu problemów zdrowia psychicznego. Możesz również znaleźć specjalistów w organizacjach krajowych.

Istnieje kilka rodzajów psychoterapii, w tym terapia poznawczo-behawioralna i terapia psychodynamiczna. Te dwa typy różnią się podejściem. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga pacjentom uświadomić sobie ich szkodliwe wzorce myślowe i oferuje wskazówki, jak je zmienić.

Terapia psychodynamiczna skupia się na wpływie przeszłych i obecnych relacji na zdrowie psychiczne pacjenta. Polega również na analizowaniu skutków nieświadomych emocji i konfliktów.

Psychoterapia może również pomóc pacjentom rozwinąć umiejętności radzenia sobie z problemami i poprawić funkcjonowanie społeczne. Pomaga również ludziom radzić sobie z nagłymi zmianami w ich życiu.

Terapeuta zapyta Cię o Twoje pochodzenie i cele terapii. Terapeuta wyjaśni również, jak będzie przebiegać terapia. Na każdą sesję można przeznaczyć od 45 do 60 minut. W przerwach między sesjami możesz zostać poproszony o wykonanie „zadania domowego”.

Należy rozważyć, ile sesji będzie potrzebnych. Niektóre plany zdrowotne pokrywają tylko określoną liczbę sesji w ciągu roku. Niektórzy ludzie odczuwają poprawę po sześciu do dwunastu sesjach, podczas gdy inni mogą wymagać ciągłego leczenia przez lata.

Należy również rozważyć opłaty pobierane przez terapeutę. Niektóre plany zdrowotne mogą mieć ograniczone pokrycie, więc upewnij się, że dowiesz się, czy jesteś objęty przed zaplanowaniem spotkania.

Długość leczenia traumy

W zależności od metody leczenia, długość leczenia psychoterapii traumy może wynosić od jednej sesji do kilku miesięcy. Długość leczenia zależy od klienta i celów leczenia. Na przykład, sesje CBT skoncentrowane na traumie mają zwykle od 60 do 90 minut długości.

Traumatyczne wydarzenia mogą mieć długotrwały wpływ na psychiczne i fizyczne funkcjonowanie osoby. Może prowadzić do utraty zaufania w relacjach i tworzyć mgłę umysłową. Może również zaburzać funkcjonowanie zawodowe. Psychoterapia skoncentrowana na traumie może pomóc ludziom zmierzyć się z ich lękami i nauczyć się umiejętności radzenia sobie.

Jednym z najbardziej skutecznych rodzajów psychoterapii skoncentrowanej na traumie jest terapia przetwarzania poznawczego. CPT skupia się na wyzywającej perspektywie i integracji zdysocjowanych części siebie. Zazwyczaj sesje CPT trwają przez dwanaście tygodni.

Innym rodzajem terapii skoncentrowanej na traumie jest desensytyzacja i reprocesowanie ruchów gałek ocznych (EMDR). EMDR wykorzystuje ruchy gałek ocznych, dźwięki i stukanie, aby pomóc uwolnić emocjonalne blokady i negatywne myśli. Wykazano, że terapia ta zmniejsza objawy PTSD.

Trzecim rodzajem terapii jest terapia skoncentrowana na regulacji (RFT). Terapia ta jest zazwyczaj oferowana w ośrodkach leczenia ambulatoryjnego i ośrodkach leczenia stacjonarnego. Zazwyczaj leczenie RFT jest intensywne i odbywa się regularnie.

Innym rodzajem terapii skoncentrowanej na traumie dla dzieci jest terapia narracyjna STAIR. Terapia ta obejmuje cotygodniowe sesje, podczas których osoba wyraża swoje emocje i strategie radzenia sobie. Może być pomocna dla młodocianych ocalałych z nadużycia. Terapia STAIR trwa zazwyczaj 16 tygodni.

Innym rodzajem terapii skoncentrowanej na traumie jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT). CBT koncentruje się na zmianie niezdrowych wzorców zachowań i niedokładnych schematów myślowych. Obejmuje ona cotygodniowe sesje trwające od 60 do 90 minut.

Oprócz terapii indywidualnej, grupy mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które przeżyły traumę. Grupy te będą zazwyczaj składać się z trzech do pięciu osób. Ważne jest, aby pracować z tym samym terapeutą na każdej sesji. Często osoba, która została bardzo skrzywdzona, potrzebuje czasu, aby rozwinąć pełną zaufania relację ze swoim terapeutą.

Wytyczne NICE zalecają 8-12 tygodniowych sesji trwających od 60 do 90 minut. Zaleca się, aby pacjenci znaleźli dostawcę zdrowia psychicznego, który jest przeszkolony w zakresie traumy. Dostawca może pomóc pacjentowi zdecydować o celach leczenia.

Długość leczenia PTSD

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, to zaburzenie, które rozwija się w reakcji na traumatyczne wydarzenie. Objawy mogą wpływać na zdolność jednostki do funkcjonowania w codziennym życiu. Mogą być osłabiające i powodować duży niepokój. Mogą również powodować koszmary senne.

PTSD jest uleczalne. Leczenie może obejmować psychoterapię lub leki. Psychoterapia uczy pacjentów zdrowszych umiejętności radzenia sobie i uczy ich tolerowania dystresu. Uczy również pacjentów, jak radzić sobie z przypomnieniami o traumatycznym wydarzeniu.

Psychoterapia PTSD jest zazwyczaj prowadzona jeden na jeden lub w grupie. Może obejmować terapię poznawczo-behawioralną (CBT) lub terapię przetwarzania poznawczego (CPT). CBT uczy pacjentów, jak myśleć o swojej traumie w bardziej realistyczny sposób. Terapia przetwarzania poznawczego pomaga również pacjentom rozpoznać i przetworzyć ich bolesne negatywne emocje i poczucie winy.

Innym rodzajem psychoterapii jest terapia inokulacyjna stresu (STI), która jest podobna do szczepienia, które zaszczepia osoby przeciwko PTSD. Polega ona na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości, aby pomóc pacjentom odtworzyć traumatyczne wydarzenie. Obejmuje również wizyty w miejscach, w których doszło do traumy.

Inną formą psychoterapii jest terapia przedłużonej ekspozycji (PE). Ten rodzaj terapii polega na powolnym eksponowaniu pacjenta na wspomnienie traumatycznego wydarzenia. Następnie pacjent jest zachęcany do konfrontacji z lękami i wspomnieniami w bezpiecznym środowisku.

PTSD jest poważnym stanem i może prowadzić do przewlekłej choroby. Osoby z PTSD mają intensywne, niepokojące myśli i uczucia po traumatycznym wydarzeniu. Mogą również czuć się oderwane od innych i mieć silne negatywne reakcje na zwykłe rzeczy. Objawy mogą trwać miesiące, a nawet lata. Najlepszym sposobem leczenia PTSD jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii.

ADAA PTSD Special Interest Group zajmuje się dostarczaniem informacji na temat badań i leczenia. Ważne jest, aby znać ryzyko i korzyści wynikające z różnych dostępnych metod leczenia.

Badania wykazały, że EMDR jest skuteczne w leczeniu PTSD. Jest ona zazwyczaj zalecana dla osób, które mają przytłaczające wspomnienia traumy i niechętnie dzielą się nimi z innymi. Wykazano również, że jest bezpieczna.

Inne rodzaje psychoterapii to terapia wspierająca i terapia rodzinna. Terapia rodzinna skupia się na kwestiach interpersonalnych związanych z PTSD. Pomaga również rodzinie w zrozumieniu tego stanu.