9 rzeczy, których należy unikać podczas rozmowy z pacjentem w depresji

9 rzeczy, których należy unikać podczas rozmowy z pacjentem w depresji

7 stycznia, 2023 0 przez Cyprian

Ci, którzy są w sytuacji bycia przyjacielem lub członkiem rodziny osoby z depresją, często stają przed wieloma wyzwaniami. Wyzwania te mogą obejmować stworzenie bezpiecznego i mało stresującego środowiska, ustalenie realistycznych celów, stworzenie planu działania, a nawet unikanie obwiniania lub anulowania planów. Istnieje jednak kilka rzeczy, których należy unikać podczas rozmowy z pacjentem z depresją, które mogą pomóc mu w pokonaniu wyzwań, przed którymi stoi.

Empatyczne słuchanie

Praktykowanie empatycznego słuchania może być świetnym sposobem na poprawę własnych umiejętności słuchania. Może również poprawić relacje z innymi.

Empatyczne słuchanie polega na byciu uważnym na potrzeby i emocje innej osoby. Nie chodzi o to, by zgadzać się z punktem widzenia innej osoby. Zamiast tego, polega na zaangażowaniu się w dialog, który pozwala mówcy wyrazić siebie.

Jeśli doświadczasz trudności w słuchaniu pacjenta z depresją, może okazać się, że korzystne jest ćwiczenie empatii. Praktyka ta pomoże Ci rozwinąć głębszą więź z pacjentem. Może również poprawić twoje umiejętności słuchania i poprawić twoje relacje zawodowe.

Jednym ze sposobów ćwiczenia empatii jest dzielenie się własnymi doświadczeniami z pogrążonym w depresji przyjacielem lub kolegą. Identyfikując się z uczuciami drugiej osoby, możesz pomóc jej ruszyć do przodu. Nie należy jednak oferować rad ani krytyki. Może to spowodować napięcie.

Empatyczne słuchanie nie jest umiejętnością, ale raczej podejściem do komunikacji, które opiera się na dokładnym zrozumieniu doświadczeń drugiej osoby. Jest to cykl, który obejmuje zaangażowaną ciekawość emocjonalnej perspektywy drugiej osoby oraz umiejętność dokładnego przekazania tego zrozumienia pacjentowi.

Praktykując empatię, można skorzystać z pomocy zaufanych kolegów i mentorów. Możesz również pisać o swoich doświadczeniach.

Jedną z najskuteczniejszych praktyk empatycznego słuchania jest parafrazowanie. Parafrazując, możesz wyciągnąć słowa pacjenta i upoważnić go do wypracowania rozwiązań.

Wyznaczanie realistycznych celów

Często depresja danej osoby utrudnia jej wyznaczanie realistycznych celów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy muszą stawić czoła wyzwaniom. Mogą mieć problemy ze wstaniem z łóżka lub zrobieniem planów na spotkania towarzyskie z przyjaciółmi. W takich przypadkach pomocne jest wyznaczenie realistycznych celów, które pomogą im osiągnąć pełen potencjał.

Wyznaczanie celów może być użytecznym narzędziem pomagającym osobom cierpiącym na depresję pozostać na właściwej drodze. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie PLOS ONE naukowcy stwierdzili, że osoby z depresją miały trudności z wyznaczaniem realistycznych celów. Stwierdzili również, że rzadziej wierzyli, że mogą osiągnąć swoje cele. Użycie arkusza do wyznaczania celów może pomóc Ci w zidentyfikowaniu najważniejszych dla Ciebie celów i wyznaczeniu osiągalnych kroków w kierunku ich osiągnięcia.

Tworzenie rutyny to kolejny ważny krok w utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego. Pomaga ona Twojemu organizmowi przyzwyczaić się do stałego, zdrowego cyklu snu. Może też pomóc w poprawieniu nastroju.

Kolejną korzyścią z ustalania celów jest możliwość śledzenia postępów. Możesz stworzyć arkusz celów, który zawiera mierzalne elementy, takie jak to, jak często robisz plany z przyjacielem lub jak często ćwiczysz. Posiadanie ustalonego limitu czasu może zmotywować Cię do rozpoczęcia pracy.

Ustalanie celów jest również przydatne dla osób z demencją. Posiadanie celów krótkoterminowych i długoterminowej wizji może pomóc Ci w radzeniu sobie ze skutkami choroby. Zacznij od znalezienia interesującego Cię tematu, a następnie pomyśl o mniejszych krokach, które możesz podjąć, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele.

Obwinianie

Podczas relacji terapeutycznej z pacjentem z depresją będziesz musiał nauczyć się, jak unikać obwiniania. Obwinianie jest automatyczną negatywną myślą (ANT), która przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Nie jest pomocne i może zniszczyć środowisko, które razem tworzycie.

Kluczem do uniknięcia afektywnego obwiniania jest skupienie się na przeszłej historii użytkownika serwisu. Pozwala to na kultywowanie empatii dla niego lub dla niej i pociąganie go do odpowiedzialności bez obwiniania.

Afektywne obwinianie jest reakcją emocjonalną i niesie ze sobą użądlenie. Obecność żądła zależy od wartości, temperamentu i charakteru obwiniającego.

Użytkownicy usług PD są skłonni do samoobwiniania się i może ono stać się źródłem braku zaangażowania w leczenie. W rezultacie zwiększa się ryzyko poważnej szkody dla siebie.

Oprócz niebezpieczeństw związanych z afektywnym obwinianiem, istnieją inne powody, dla których należy unikać obwiniania. Obwinianie afektywne jest formą porównania społecznego. Przyczynia się do poczucia bezradności i bezsilności.

Pomimo swoich niebezpieczeństw, obwinianie może być potężnym narzędziem w krótkim okresie czasu. Zapewnia pewną natychmiastową ulgę i na początku czuje się dobrze. Jednak z czasem wyczerpie Twoją energię, sprawi, że poczujesz się bezsilny i spowoduje, że będziesz ignorował problemy pacjenta.

Ważne jest również, aby pamiętać, że obwinianie nie eliminuje odpowiedzialności. Tworzy raczej niebezpieczne środowisko zarówno dla obwiniającego, jak i obwinianego.

Odwołanie planów

Podejmowanie kroków w celu poradzenia sobie ze stanem depresji jest dobrym pomysłem. Może to jednak prowadzić do zwiększenia izolacji i zmniejszenia interakcji społecznych. Jednym ze sposobów uniknięcia tego jest odwołanie planów. Szybki telefon może być wszystkim, czego potrzeba, aby uniknąć zakłopotania związanego z koniecznością podjęcia decyzji w ostatniej chwili. Warto również zauważyć, że możesz chcieć rozważyć stworzenie własnego harmonogramu.

Najlepszym sposobem na podjęcie decyzji w ostatniej chwili jest jasna i zwięzła rozmowa. Warto również zauważyć, że decyzja w ostatniej chwili może zostawić cię czuć się jak jeleń w świetle reflektorów. Zwięzły i dobrze umiejscowiony w czasie telefon może być wszystkim, czego potrzeba, aby postawić swoją najlepszą stopę do przodu. Rozmowa telefoniczna jest również najlepszym sposobem na uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej decyzji. Najlepszym momentem na rozmowę jest noc, kiedy dana osoba najprawdopodobniej będzie w bardziej otwartym stanie umysłu. Alternatywnie, szybkie połączenie po godzinach może być również w porządku. Jednym z ważnych zastrzeżeń, o których należy pamiętać jest to, że twój przyjaciel może być bardziej niż trochę zmęczony, jeśli już podjął decyzję o wieczorze. Bądź bystrym negocjatorem i nie bój się przeprosić za decyzję podjętą w ostatniej chwili. Dobrze jest również rozważyć następujące kwestie: a) Jaki jest nastrój Twojego przygnębionego przyjaciela?

Zapobieganie depresji

Rozpoznawanie i zapobieganie depresji jest ważnym celem. Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie. Może wpływać na nastrój, myślenie, pamięć i zdolność do funkcjonowania. Objawy mogą być łagodne lub ciężkie. Niektórzy ludzie mogą cierpieć na depresję przez lata, zanim poszukają leczenia.

Depresja wiąże się z gorszymi wynikami edukacyjnymi, społecznymi i psychologicznymi. Depresja może być jednak leczona za pomocą leków, medycyny alternatywnej i terapii psychologicznych. Specjaliści od zdrowia psychicznego mogą dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb. Te zabiegi mogą poprawić objawy i pomóc ludziom odzyskać.

Istnieje kilka strategii zapobiegania, takich jak doradztwo, terapie psychologiczne i zmiana stylu życia. Terapie psychologiczne mają na celu zmianę wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do depresji. Doradztwo pomaga ludziom rozpoznać ich problemy, znaleźć rozwiązania i rozwinąć umiejętności radzenia sobie z nimi.

Ćwiczenia fizyczne są również związane ze zmniejszeniem objawów depresji. Niektórzy eksperci zalecają trzy do pięciu sesji ćwiczeń w tygodniu. Sesje ćwiczeń trwają zwykle od 45 do 60 minut. Inne zalecane terapie to akupunktura, biofeedback, hipnoza i masaż.

Inne rodzaje interwencji w zakresie zapobiegania depresji obejmują radzenie sobie z depresją, interwencję w postaci rozmowy z rodziną, trening rodzicielski oraz wychowywanie zdrowych dzieci. Są one prowadzone w formie wielu sesji w warunkach grupowych. Różnią się one poziomem psychoedukacji i terapii poznawczo-behawioralnej.

Ponadto skuteczność interwencji profilaktycznych nie jest jednolita. Czynniki moderujące, które mogą wpływać na ich efekty, obejmują długość interwencji, historię depresji w rodzinie oraz wielkość grupy interwencyjnej.